Vaidluste lahendamine

Te olete silmitsi olukorraga, kus erimeelsused teise osapoolega pole läbirääkimiste teel lahendust leidnud? Olete jõudnud tupikusse, ent ei tea, kuidas lahendada vaidlus endale parimal võimalikul moel ja võimalikult väikeste kuludega?

Te vajate enda esindajaks kindlameelset advokaati, kes hindab Teie positsiooni realistlikult ja pakub välja parimad mõeldavad lahendusmeetodid, olgu siis kohtumenetluse või mõne alternatiivse viisi, nt arbitraaž või lepitus, näol. Teile on oluline saada abi advokaadilt, kes viib kokkulepitud strateegia kindlameelselt ellu, minimeerides samas vaidluse mõju Teie igapäevasele tegevusele.

Jesse & Kalaus advokaatidega selgitame välja Teie ees seisva probleemi tuuma, käime välja Teie huvidest lähtuvad eesmärgid ning hoolitseme selle eest, et vaidlus saaks lahendatud Teie jaoks parimal võimalikul moel.

Tuginedes oma pikaajalisele kogemusele, hoolitseme ka selle eest, et varajases staadiumis, mil kurnavat õiguslikku menetlust on võimalik veel vältida, leiaksid vaidlevad osapooled kompromissi.


  • Esindus kohtus ja kohtuvälistes organites (nt töövaidluskomisjon, tarbijavaidluskomisjon jt.) nii tsiviil-, haldus- kui kuriteo- ja väärteoasjades
  • Esindus arbitraažikohtus (vahekohtus) ja muudes alternatiivsetes vaidluste lahendamise protessides (lepitus jt.)
  • Esindus kohtuvälistes suhtlustes (nõuete esitamine, kompromissid jne)
  • Esindus täitemenetluse asjades

 

Prindi