Ühinemised, omandamised ja restruktureerimised

Kui Teil on plaan osta või müüa osalust või viia läbi restruktureerimine oma ettevõttes, võivad õigusaktid tunduda keerulised, finantseerimise osas asjad segased ja kogu protsess tänases ettevõtluskliimas ebakindel. Et asjad õnnestuksid, on vaja kedagi, kes aitaks olukorda hinnata ja märgata olulist igas tehinguetapis.

Olenemata tehingu spetsiifikast, paneme koos Jesse & Kalaus advokaatidega paika Teie tehingu strateegia, leiame Teie vajadusi ja finantsvõimalusi arvestades parima lahenduse ning juhime riske ennetades protsessi lõpuni.

Meie pikaajaline ja põhjalik kogemus koos valdkonnapõhiste teadmistega annab Teile konkurentsieelise ning säästab Teie aega ja raha. Ühinemis- ja omandamistehingud ei eelda enamasti suurt meeskonda, vaid vaja on inimesi, kes on antud valdkonnas kogenud ja kes teavad, mida nad teevad.

Oleme kliente nõustanud kõikides ettevõtete ühinemis- ja omandamistehingute etappides, sealhulgas tehingu struktureerimine ja müügiprospekti koostamine, õigusliku auditi läbiviimine, lepingute koostamine ja läbirääkimine, koondumiste kontroll (nii Eestis kui ka piiriüleselt, sh Euroopa Komisjonis), tehingu lõpuleviimine ning tehingujärgne integratsioon ja nõustamine.

Nõustame kliente erinevates majandusharudes. Meil on märkimisväärne kogemus energia, infrastruktuuri, elektroonilise side, kinnisvara, toiduainetööstuse ja põllumajanduse valdkondades. Meie advokaadid on osalenud viimastel aastatel Eesti suurimates ühinemis- ja omandamistehingutes ostja või müüja nõustajana ning on valmis osalema ka Teie projektis.


 • Ühinemised, jagunemised ja restruktureerimised, sh piiriülesed ühinemised
 • Ettevõtte või selle osa ost ja müük
 • Aktsiate või osade ost, müük või vahetus
 • Juhtkonnapoolsed väljaostud (MBO)
 • Võimendusega väljaostud (LBO)
 • Aktsia optsioonid
 • Ülevõtmispakkumised
 • Ühisettevõtted ja strateegiline partnerlus
 • Aktsionäride ja osanike vahelised lepingud
 • Õiguslikud analüüsid
 • Koolitused
 • Vaidluste lahendamine, sh lepitamine ja esindamine kohtus
Prindi