Tööõigus

Inimesed on iga ettevõtte jaoks võtmetähtsusega ressurss. Iga päev tuleb Teil tegeleda personali puudutavate küsimustega, sealhulgas töölepingute, töökeskkonna, konfidentsiaalsuse, konkurentsipiirangute ja palju muuga.

Iga tööandja on kohustatud järgima tööõigust puudutavaid reegleid. Tööõigusega seonduvatel küsimustel on tähtis osa ka ettevõtte sisekliima kujunemisel, mis omakorda mõjutab ettevõtte üldist käekäiku.

Samuti mängib tööõigus olulist rolli ühinemis- ja omandamistehingute ning restruktureerimiste juures. Te vajate enda kõrvale inimestekeskset ja usaldusväärset õigusnõustajat.

Olgu tegemist töölepingu või motivatsioonisüsteemi koostamise, tööõiguse auditi, kollektiivlepingu läbirääkimiste või keerulise töövaidlusega- meie advokaadid aitavad Teid igas tööõigust puudutavas küsimuses. Leiame parima lahenduse, mis arvestab nii ettevõtte kui ka töötajate huve.


 • Töölepingud ja ametijuhendid
 • Lepingud juhtorganite liikmetega
 • Tasu- ja motivatsioonisüsteemid, sh optsioonid
 • Töökeskkond ja juhendid
 • Töötervishoid ja tööohutus
 • Tööõiguse audit
 • Töölepingute individuaalne ja kollektiivne ülesütlemine
 • Konkurentsipiirangud, ärisaladuse ja intellektuaalse omandi kaitse
 • Kollektiivlepingute koostamine ja läbirääkimine
 • Renditööjõud
 • Töötajate töö- ja elamislubade taotlemine
 • Õigusaktide (sh eelnõude) ja õiguspraktika analüüsid
 • Õiguslikud analüüsid
 • Koolitused
 • Töövaidlused, sh esindamine läbirääkimistel, töövaidluskomisjonis ja kohtus
Prindi