Tanel Kalaus

PARTNER, VANDEADVOKAAT

Konkurentsiõigus, sh riigiabi, Euroopa Liidu õigus, energeetika, infrastruktuurid ja elektrooniline side, pangandus- ja finantsõigus, vaidluste lahendamine, riigihanked

+372 510 1791

tanel.kalaus@jessekalaus.ee

Tanel Kalaus


Tanel on spetsialiseerunud peamiselt Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsiõigusele ning Euroopa Liidu õigusele, kuid ta on lisaks tegelenud põhjalikult energeetika ja infrastruktuuri, sealhulgas veemajanduse ning elektroonilise side valdkondadega.

Enam kui 18 aasta jooksul on ta nõustanud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi suurettevõtjaid. Samuti on Tanelil laialdased kogemused seoses ühinemiste ja omandamiste, panganduse ja finantseerimise ning kapitaliturgudega.

Läbi aastate on Tanel olnud juhtivas rollis mitmetes kogu regiooni hõlmavates mastaapsetes konkurentsiõigust puudutavates ühinemis- ja omandamisprotsessides, olnud keerukate koondumiste juures, juhtinud õiguslike auditite meeskondi ning osalenud mitmetes Eesti jaoks olulistes aktsiate esmastes avalikes pakkumistes (IPO).

Lisaks sellele on ta läbi viinud arvukalt konkurentsiõiguse, sealhulgas riigiabi ja Euroopa Liidu õiguse analüüse ning andnud erinevatele seaduseelnõudele hinnanguid. Tanel on esindanud kliente keerukates tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes.

Tanel on Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige ning teda hindavad kõrgelt tunnustatud eksperdiks maailma juhtivad õigusturgude ülevaateid avaldavad väljaanded, nagu näiteks Chambers Europe ja Legal500. Tanel on esinenud mitmetel Eesti ja rahvusvahelistel seminaridel ning on olnud paljude rahvusvaheliste õigusalaste kogumike ja artiklite kaasautor.

TÖÖKOGEMUS JA ERIALANE TEGEVUS

alates 2015partner, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
alates 2015komisjoni liige, Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjon
20002015vandeadvokaat, Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
2003 kevadkülalisadvokaat, Roschier, Attorneys Ltd.
19972000jurist, AS Magnum Medical ja AS Magnum Grupp
1997 suvireferent, Välisministeeriumi konsulaarosakond

HARIDUSKÄIK

2002magistrikraad (LL.M.), Cambridge’i Ülikool, Ühendkuningriik
2000bakalaureusekraad õigusteaduses / ametlikult võrdväärne magistrikraadiga, cum laude, Tartu Ülikool
1996Vändra Gümnaasium, kuldmedal

Valik avaldatud artiklitest ja esinemistest

LIIKMESUS ERIALASTES ORGANISATSIOONIDES

alates 2001Eesti Advokatuur

KEELEOSKUS

eesti keelemakeel
inglise keelkõnes ja kirjas kõrgem tase
vene keelkõnes piiratud tase
Prindi