Riigihanked

Riigihangete kaudu erasektorisse suunatav raha moodustab olulise osa Eesti riigi SKP-st. Seega on hankelepingute kaudu tehtavad tööd oluliseks tuluallikaks mistahes edumeelsele ettevõtjale. Samuti on riigihanked möödapääsmatuks tööhoovaks hankijatele, kuna viimastel lasub tihti kohustus korraldada hankemenetlus, järgides seejuures paljusid spetsiifilisi reegleid.

Riigihangete läbiviimine ja neis pakkujana osalemine on aga keerukas. Hankemenetluse formalistlikkuses põrkuvad pakkujad ja hankijad sageli erinevate õigusküsimustega. Põhjalik ja asjatundlik abi on sellisel puhul tungivalt soovituslik, kui mitte vältimatu, kuna riigihankeõiguse rikkumine võib kaasa tuua kahjulikke tagajärgi kõigile asjast puudutatutele. Hankija jaoks võib protseduurireeglite eiramine või seadusega vastuolus olevate nõuete kehtestamine tähendada riigihanke nurjumist, lüüasaamist kohtuvaidluses või koguni Euroopa Liidu finantstoetuse tagasimaksmise kohustust. Pakkuja hooletu suhtumine riigihankeõigusesse võib aga kulmineeruda hankemenetlusest väljalangemisega, jäädes ilma soovitud hankelepingust.

Jesse & Kalaus asjatundlikud advokaadid aitavad nii pakkujaid kui ka hankijaid riigihanke algusfaasist kuni lõpuni. Nõustame ja esindame hankijaid riigihanke alusdokumentide koostamisel ja hankemenetluse läbiviimisel. Samuti esindame hankijaid riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtus. Samavõrd toetame pakkujate edulugu, nõustades pakkumuse koostamisel ning vajadusel esindades kliendi huve parimal võimalikul viisil riigihangete vaidlusorganites.


  • Esindus vaidlustus- ja kohtumenetluses
  • Riigihanke alusdokumentide koostamine
  • Riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimine (toimingud riigihangete registris jm.)
  • Nõustamine pakkumuse koostamisel
  • Õigusanalüüside teostamine
Prindi