Piret Jesse

PARTNER, VANDEADVOKAAT

Ühinemised, omandamised, restruktureerimised, äriõigus, lepingute koostamine ja läbirääkimine, kinnisvara, ehitus ja planeerimine, tööõigus

+372 521 8959

piret.jesse@jessekalaus.ee

Piret Jesse - kontakt


Piret on spetsialiseerunud ärinõustamisele, ühinemis- ja omandamisprotsessidele, äritehingute struktureerimisele ning läbirääkimistele. Oma enam kui 18-aastase kogemuse raames on ta osalenud projektijuhi ja nõustajana enamikus Eesti suuremates ühinemis- ja omandamisprotsessides. Piret on juhtinud paljude erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga ettevõtete õiguslike auditite läbiviimist.

Ta on ka kõrgelt tunnustatud äriõiguse spetsialist, kes nõustab nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi ettevõtteid igapäevastes äriõiguse küsimustes, ärilepingute koostamisel, läbirääkimistel ja vaidluste lahendamisel. Piret omab laialdast kogemust ka ehitus- ja kinnisvara valdkonnas, olles nõustanud mitmeid suuremaid ehitus- ja kinnisvaraettevõtjaid ning osalenud eksperdi ja lepitajana ehitusvaidluste lahendamisel.

Piret on Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ning ta on olnud aastaid Tartu Ülikooli ühinguõiguse õppejõud.

TÖÖKOGEMUS JA ERIALANE TEGEVUS

alates 2016komisjoni liige, Ühinguõiguse revisjoni komisjon
alates 2015partner, Advokaadibüroo Jesse & Kalaus
alates 2012komisjoni liige, Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjon
2006–2016komisjoni liige, Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursi hindamiskomisjon
2015partner, Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
2004–2014vandeadvokaat, Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
2007–2012ühinguõiguse õppejõud, Tartu Ülikool
2000–2004advokaat, Advokaadibüroo LAWIN
2001 kevadpraktikant, Ringkonnakohus, Minnesota, USA
1999 sügispraktikant, Riigikohtu tsiviilkolleegium
1998 suvipraktikant, Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcous

HARIDUSKÄIK

2005–2015doktoriõpe (lõpetamata), õigusteaduskond, Tartu Ülikool (doktoritöö teema- “Kohustusliku ülevõtmispakkumise reegli kui Ülevõtmispakkumiste direktiivi kohaselt olulisima vähemusaktsionäride kaitsevahendi proportsionaalsus ja põhjendatus”)
2006 kevadTehingute maksustamine, Syracuse Ülikool, USA
2001magistrikraad (LL. M.), Minnesota Ülikool, USA, Edmund Muskie stipendiaat
2000bakalaureusekraad õigusteaduses/ametlikult võrdväärne magistrikraadiga, Tartu Ülikool
1996–1998ajakirjandus, sotsiaalteaduskond, Tartu Ülikool
1996Miina Härma Gümnaasium, hõbemedal

VALIK AVALDATUD ARTIKLITEST JA ESINEMISTEST

LIIKMESUS ERIALASTES ORGANISATSIOONIDES

alates 2001Eesti Advokatuur

KEELEOSKUS

eesti keelemakeel
inglise keelkõnes ja kirjas kõrgem tase
Prindi