Pangandus- ja finantsõigus

Vajate kompetentset nõu, et langetada õige otsus seoses laenamise, projekti finantseerimise, võlakirjade väljalaskmise või teiste oluliste finantsvaldkonnaga seotud küsimustega? Meie poolt pakutav praktiline, konstruktiivne ja fokuseeritud lähenemine on just see, mida vajate.

Tänu oma pikaajalisele kogemusele näeme ja mõistame kõiki finantstehingute keerukaid aspekte. Oleme nõustanud kliente nii regulatiivsetes ja restruktureerimist puudutavates küsimustes kui ka keerulistes finantsalastes vaidlustes ning erinevates menetlustes, sealhulgas haldus- ja väärteomenetlustes.


 • Laenud, aktsiate ja võlakirjade emiteerimine jm äritegevuse rahastamise võimalused
 • Aktsiate ja võlakirjade noteerimine
 • Liising ja faktooring
 • Projektfinantseerimine
 • Ühisrahastamise projektid
 • Tehingute nõustamine
 • Finantseerimistehingute struktureerimine
 • Kapitaliturgudega seonduv nõustamine (sh börsireeglid, siseteave, tehingutest teavitamine)
 • Krediidiasutuste, finantseerimisasutuste, investeerimisfondide, kindlustusseltside jm reguleeritud ettevõtjatega seonduvad küsimused
 • Tüüplepingute, tüüpdokumentide ja juhendite ettevalmistamine
 • Koolitused
 • Suhted ja menetlused seoses järelevalveasutustega (Finantsinspektsioon, Eesti Pank jt)
 • Vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes)
Prindi