Meedia ja kommunikatsioon

Infoühiskonnas on erinevates meediumites avaldataval informatsioonil suur kaal. Halba varju heitev teave, isegi kui see on väär, võib isikule tähendada pöördumatut mainekahju. Seetõttu vajavad ebaõiged faktiväited ja ebakohased väärtushinnangud väidete subjekti poolt kiiret ja asjakohast reaktsiooni. Vastupidiselt on meediaväljaannetel tarvis kaaluda äratuntavalt piiripealsed olukorrad ennetavalt väga hoolikalt läbi, maandamaks võimalikke hilisemaid õiguslikke riske.

Seetõttu on meedia huviorbiidis olevatel isikutel, aga ka sinna juhuslikult sattunutel oluline saada õigaegset ja kvaliteetset õigusabi, et minimeerida väära, eksitava või laimava väljaütlemise või kujutamise tagajärgi. Ennetavat, aga vajadusel ka kohtuvaidluse pidamiseks tarvilikku õigusabi on vaja ka meediaväljannetel.

Jesse & Kalaus advokaadid nõustavad ja esindavad Teid kõigis meedia ja kommunikatsiooniga seotud asjades, aidates leida seaduse ja kohtupraktikaga kooskõlas olevaid lahendusi. Ettevõtetel ja eraisikutel aitame kaitsta nende õigusi, kui nende kohta on avaldatud õigusi rikkuvat informatsiooni. Samuti seisame hea selle eest, et meediaväljaannetel oleks võimalik realiseerida sõna- ja ajakirjandusvabadust, ilma et alusetud kaebused ja nõuded seda takistaks.


  • Õigusanalüüside teostamine
  • Esindus kohtus kui ka kohtuväliselt
  • Nõudekirjade koostamine
Prindi