Lepingute koostamine ja läbirääkimine

Lepingud on igapäevase äritegevuse juures kesksel kohal. Vaja on sõlmida lepinguid hankijaga, teenuse osutajaga, töötajaga, finantsasutusega.

Me kõik soovime, et lepingud lähtuksid meie ettevõtte huvidest ning nendest ei tekiks vaidlusi. Lepingute sõlmimisel on oluline roll läbirääkimistel ning on vajalik teada, mis on ettevõttele oluline ja kuhu maani on võimalik teha kompromisse lõpptulemust kahjustamata.

Selged ja läbiräägitud lepingud on kõige efektiivsem viis probleemide ennetamiseks ning potentsiaalsete riskide maandamiseks. Korralik leping tagab tulemuse ja vähendab vaidlusi.

Te vajate kedagi, kellel on põhjalikud teadmised Teie ettevõtte tegevusvaldkonnast, kellel on märkimisväärne läbirääkimiskogemus ning kes on täielikult pühendunud võimalike lepinguga seonduvate ohtude vältimisele.

Meie fookus on suunatud Teie äriliste eesmärkide saavutamisele. Jesse & Kalaus advokaatide pikaajaline kogemus katab kõiki lepingute koostamise ning läbirääkimise aspekte. Aitame lepinguid koostada, läbi rääkida ja lahendada lepingute täitmisel tekkivaid probleeme.


 • Lepingueelsed läbirääkimised, kavatsuste protokoll, poolte õigused ja kohustused läbirääkimiste käigus
 • Lepingute koostamine ja läbirääkimine
 • Lepingute täitmine ja tagatised, sh tagatiste realiseerimine
 • Lepinguline vastutus ja õiguskaitsevahendid, nende kohaldamine
 • Müügi- ja edasimüügilepingud
 • Teenuse osutamise ja töövõtulepingud
 • Distributsiooni- ja agendilepingud
 • Üüri-, rendi- ja muud kasutuslepingud
 • Kindlustus- ja finantseerimislepingud
 • Tüüplepingud
 • Kaubandustegevusega seonduv, sh registreeringud, keelenõuded, tüüptingimused, tarbijakaitse ja isikuandmete kaitse, tootja vastutus, meedia ja reklaam
 • Lepinguvälised õigussuhted
 • Õigusaktide (sh eelnõude) ja õiguspraktika analüüsid
 • Õiguslikud analüüsid
 • Koolitused
 • Vaidluste lahendamine, sh lepitamine ja esindamine kohtus
Prindi