Koolitus „Andmekaitsereform tervishoius“

Advokaadibüroo Jesse & Kalaus tervishoiuõiguse ja isikuandmete kaitse spetsialist ja partner Mari Matjus koolitab 21. novembril tervishoiujuhte Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse (GDPR, General Data Protection Regulation) nõuetega vastavuse saavutamises oma tervishoiuettevõttes.

Koolitus on praktiline ja annab tegevuskava 25. mail 2018 jõustuva andmekaitsemääruse nõuetega vastavuse saavutamiseks tervishoiusektori spetsiifikast lähtuvalt.

Käsitletavad teemad:

 • Tegevuskava ülevaade
 • Riskid – mida toob kaasa mittevastavus andmekaitsemääruse nõuetele?
 • Meeskonna moodustamine GDPR vastavuse saavutamiseks ettevõttes
 • Andmeaudit – isikuandmete töötlemise kaardistamine ettevõttes
 • Millistele tervishoiuteenuse osutajatele on kohustuslik mõjuhinnang ja andmekaitsespetsialisti määramine? Kes ei pea mõjuhinnangut koostama ega andmekaitsespetsialisti määrama?
 • Mõjuhinnangu koostamine ja sisu
 • Andmekaitsespetsialisti määramine
 • Andmekaitsemäärusest tulenevad inimese 7 andmekaitsealast õigust
 • Õigus tutvuda enda isikuandmetega. Missuguseid isikuandmed peab tervishoiuteenuse osutaja inimesele väljastama?
 • Õigus nõuda isikuandmete ülekandmist teisele töötlejale. Missugused isikuandmed peab tervishoiuteenuse osutaja inimese nõudel teisele töötlejale üle kandma?
 • Õigus olla unustatud. Missugused isikuandmed peab tervishoiuteenuse osutaja inimese nõudel kustutama?
 • Isikuandmete töötlemise kord töötajatele
 • Isikuandmete töötlemise register
 • Tervishoiuteenuse osutaja privaatuspoliitika dokument
 • Kuidas tuleb käituda andmelekke korral?

Aeg: 21. november

Koht: Kaarli Hambapolikliinik, Toompuiestee 4, Tallinn

Hind: 180 eurot (sisaldab käibemaksu)

 

Palun registreerige oma huvi aadressil helen.kirspuu@jessekalaus.ee ning saadame Teile täpsema informatsiooni.

 

 

Prindi