Konkurentsiõigus ja riigiabi

Konkurentsireeglid muutuvad päev-päevalt keerulisemaks ja karmimaks. Võimalike eksimustega kaasnevad tagajärjed, näiteks suured trahvid, tehingute tühisus, soovimatu avalikkuse tähelepanu, omavad äritegevusele suuremat negatiivset mõju, kui ükski ettevõtja võiks arvata.

Edukaks äritegevuseks tuleb muutuvas olukorras kõigi reeglitega kursis olla ning neid õigesti rakendada. Konkurentsis püsimiseks tuleb osata õigusaktide nõudeid enda kasuks tööle panna.

Konkurentsireegleid ei pea kartma – need võivad olla nii „kilbiks“ kui ka „mõõgaks“. Selle tagab professionaalselt ellu viidud konkurentsireeglite järgimise programm, mis hõlmab analüüsi, juhendit ja perioodilist koolitust.

Vajate kedagi, kes otsib pidevalt Teie probleemidele lahendusi ja võimalusi Teie eesmärkide saavutamiseks, on uuendusliku mõtlemisega ning oskab oma teadmistele ja kogemustele tuginedes sujuvalt keerukaid konkurentsireegleid tõlgendada ja rakendada.

Viimasel ajal on avalikkuse ette kerkinud palju küsimusi seoses riigiabi temaatikaga. Juhul kui olete seotud toetuste jagamise või saamisega, on eriti oluline teada Euroopa Liidu vastavaid reegleid ja ka nendega arvestada.

Sõltumata Teie probleemi keerukusest, leiavad Jesse & Kalaus advokaadid just Teie vajadustest lähtuva lahenduse, mis vähendab konkurentsialaseid riske selliselt, et Teie ettevõtte konkurentsivõime ei vähene.

Meie advokaadid on nõustanud ja esindanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente kõigis konkurentsiõigust puudutavates küsimustes, sealhulgas tehingud, koondumiste kontroll nii Eestis kui ka piiriüleselt, riskianalüüsid, suhted Konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoniga, riigiabi ning vaidluste lahendamine, sealhulgas esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes.


 • Konkurentsi kahjustavad kokkulepped
 • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine
 • Koondumiste kontroll (nii Eestis kui ka piiriüleselt, sh Euroopa Komisjonis)
 • Riigiabi
 • Tehingute nõustamine
 • Õiguslikud analüüsid, konkurentsiõiguslikud auditid
 • Juhendite ettevalmistamine
 • Koolitused
 • Konkurentsireeglite järgimise programmid (sh audit, juhend, koolitus)
 • Suhted ja menetlused seoses Konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoniga (sh esindamine läbiotsimiste käigus)
 • Vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes)

 

Prindi