Kinnisvara, planeerimine ja ehitus

Sinu kinnisvaraprojekt seisab silmitsi muutuva turuolukorra või muutunud planeeringuga ning eeldatakse, et Sa arvestad üldsuse huvidega. Sul on laual mitu finantseerimislepingut, kuid ei tea, milline vastab just Sinu vajadustele. Sinu ettevõtte jaoks oluline üürileping vajab sõlmimist või muutmist.

Kinnisvara- ja ehitusprojektid hõlmavad tihti mitmeid nõudlikke osapooli, kes sageli sobivate kokkulepeteni ei jõua ning läbirääkimised viivad vaidlusteni. Sa soovid, et juba projekti algusfaasis saaksid õigusalast nõu, mis oleks kombineeritud valdkonnapõhiste praktiliste teadmistega ning probleemidele pakutaks Sinu huvidele vastav lahendus.

Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus ja valdkonnapõhised teadmised kinnisvarasektoris. Oleme nõustanud kliente kõikides peamistes kinnisvaraga seonduvates õiguslikes küsimustes, sealhulgas koostanud mitmele ehitus- ja kinnisvarahaldusettevõttele nende igapäevases tegevuses kasutusel olevad tüüplepingud, koostanud ja rääkinud läbi hanke- ja üürilepinguid ning osalenud eksperdi ja lepitajana kinnisvara puudutavatest lepingutest tõusetunud vaidluse lahendamisel.


 • Kinnisvara ost-müük, vahetus- ja kinkelepingud
 • Kinnisvara koormamine hoonestusõiguse, reaalservituudi või reaalkoormatistega
 • Kinnisvara üürimine ja rent, samuti müük ja tagasiüürimine
 • Hüpoteegid ja muud tagatised ning tagatisvara realiseerimine
 • Kinnisvara ja kinnisvaraühingute juriidiline audit
 • Kinnisvara arendus- ja haldus
 • Planeerimis- ning ehitustegevus
 • Riigihanked ja avalikud pakkumised, samuti konsortsiumid
 • Registreeringud ja tegevusload
 • Era- ja avaliku sektori partnerlus (PPP)
 • Õigusaktide (sh eelnõude) ja praktika analüüsid
 • Õiguslikud analüüsid
 • Koolitused
 • Vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil- ja haldusmenetlustes)
Prindi