Jesse & Kalaus nõustas Eesti suurima kaitseväetehnika hooldaja Milrem LCM OÜ enamusosaluse müügil vähemusosanikku

Kuldar VäärsiEelmisel reedel avalikustati Hugo Osula poolt Eesti suurimas kaitseväetehnika hooldust teostavas ettevõttes Milrem LCM OÜ-s 60% osaluse võõrandamine Soome suurimale kaitsetööstus-ettevõttele Patria. Ülejäänud 40% Milrem LCM OÜ-s kuulub ettevõtte tänasele juhatuse esimehele Kuldar Väärsile, kes jätkab osanikeringis ning ettevõtte juhatuses. Jesse & Kalaus partner Piret Jesse ja advokaat Robin Teever nõustasid enamusosaluse müügitehingu raames Kuldar Väärsit osanike lepingu läbirääkimistel ning tulevaste koostööpõhimõtete kokkuleppimisel Patriaga.

Milrem LCM osutab kaitse- ja julgeolekusektorile rasketehnika ja relvastuse, relvasüsteemide ja muu militaarvarustuse elutsüklitoe teenust. Ettevõte teostab kaitsejõudude XA-180 ja XA-188 soomukite ning teiste Tallinnas ja Võrus asuvate militaarsõidukite hooldust ja remonti. Patria on kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna elutsüklitoe teenuseid ja tehnoloogialahendusi pakkuv ettevõte, millest 50,1% kuulub Soome riigile ja 49,9% Norra Kongsberg Defence and Aerospace AS-ile (49,9%).

Kuldar Väärsi sõnul on Patria sisenemine Milrem LCM-i Eesti kaitsetööstuse jaoks märgilise tähtsusega. „On pikalt püütud leida võimalust, kuidas rahvusvaheline kaitsetööstus investeeriks Eestisse, see on nüüd esimene näide sellest. Ühtepidi see tugevdab meie ühte kaitsetööstuse sektorit, teistpidi annab see võib-olla ka eeskuju järgmistele rahvusvahelistele partneritele tulla ja investeerida siia oma tegevustega.“ Patria eesmärgiks on Milrem LCM OÜ abiga laieneda Baltikumi turule, millele aitab kaasa nii Milrem LCM Baltikumi kogemus kui ka tegevus Lätis ja Leedus.

 

Vaata lisaks:

http://www.aripaev.ee/uudised/2017/10/13/hugo-osula-muub-uhe-ari-patriale

http://www.aripaev.ee/uudised/2017/10/14/osula-toi-soomlased-eesti-kaitsetoostusesse

http://milrem.ee/

https://www.patria.fi/en/media/news/patria-investing-estonia-patria-has-acquired-majority-estonian-milrem-lcm-ou

 

Prindi