Intellektuaalne omand

Moodsas ühiskonnas puutub iga ettevõtja kokku intellektuaalomandi küsimustega. Ettevõttega seotud isikud loovad igapäevaselt autoriõigusega kaitstavaid teoseid (kirjutised, arvutiprogrammid, fotod/videod jne), toodete ja teenuste müügi edendamiseks kasutatakse kaubamärke, töö käigus võidakse välja töötada disainilahendusi või leiutisi jne. Samuti on äritegevuses osalejatel üldjuhul ärisaladusi ja konfidentsiaalset know-how’d, mille konkurentidele avalikuks tulek tähendaks suurt kahju.

Seega on ettevõtjaile ülioluline hoida oma intellektuaalne vara kaitstuna. Sellele ülesandele tuleb mõelda juba äritegevust alustades, mistõttu on hilisema edu pandiks vettpidavate lepingute koostamine, vajalike registreeringute tegemine ja kõiki riske kaardistava intellektuaalomandi strateegia paika panemine. Siiski, kui asi peaks jõudma vaidluseni, on tähtis, et Teid nõustaks advokaat, kes mõistab süvitsi intellektuaalomandiõigust ja oskab Teie eest parimal moel seista.

Jesse & Kalaus advokaadid pakuvad kõrgetasemelist õigusabi kõigis intellektuaalomandi küsimustes. Koostame Teile vajalikud lepingud (konfidentsiaalsus-, töö(võtu)-, autori-, litsentsilepingud jne), aitame tööstusomandi (kaubamärgid, disainid, leiutised) registreerimisel ning vaidluse tõusetumisel esindame Teid nii kohtus kui kohtuväliselt.


  • Erinevate lepingute koostamine
  • Nõustamine ja assisteerimine kaubamärkide, geograafiliste tähiste, disainilahenduste ning leiutiste (patent, kasulik mudel) registreerimisel
  • Nõustamine ja assisteerimine domeeninimede registreerimisel
  • Domeeninimede haldamine
  • Õigusanalüüside teostamine
  • Esindus kohtus ja kohtuvälistes vaidlustes
  • Ettevõtte intellektuaalse omandi kaardistamine ja tervikmeetmete võtmine selle kaitstuse maksimeerimiseks
  • Koolitused
Prindi