Euroopa Liidu õigus

Teie ettevõtte tegevus on lisaks Eesti õigusele reguleeritud Euroopa Liidu õigusega. Õigusaktid on üha mahukamad ning nende rakendamist kontrollivad paljud siseriiklikud ja rahvusvahelised ametkonnad. See kõik toob kaasa keerulisi õiguslikke küsimusi nii ettevõtetele kui ka kohalikele ametkondadele.

Vajate kedagi, kes aitaks Teil orienteeruda Euroopa Liidu õigusaktides ning aitaks neid kohaldada vastavalt Teie vajadustele ja eesmärkidele. Samuti võite vajada abi olukorras, kus juba kehtivad või planeeritavad Eesti õigusaktid ei ole tegelikult Euroopa Liidu õigusega kooskõlas.

Nõustame oma kliente erinevates Euroopa Liidu õigust puudutavates küsimustes. Omame häid suhteid ja kogemust paljude Brüsselis ja Skandinaavias tegutsevate advokaadibüroodega, kellega koostöös suudame pakkuda kliendi soovidele vastavat teenust.

Meie advokaatide hiljutise praktika hulka on kuulunud erinevate õigusaktide (näiteks ravimiseadus ja ühistranspordiseadus) ning õiguspraktika (näiteks saastekvootide jagamisega seonduvad küsimused) analüüs Euroopa Liidu õiguse valguses.


  • Kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine
  • Riigi kohustused suhetes ettevõtjate ja kodanikega
  • Riigi kohustused suhetes Euroopa Liiduga
  • Õigusaktide (sh eelnõude) ja õiguspraktika analüüsid
  • Õiguslikud analüüsid
  • Koolitused
  • Vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil- ja haldusmenetlustes)
Prindi