Energeetika, infrastruktuurid ja elektrooniline side

Kui Teie ettevõte on tegev energeetika, infrastruktuuride või elektroonilise side valdkonnas, siis olete kursis, milliste muudatustega need sektorid peavad pidevalt kaasas käima.

Nende sektorite olulisus elanikkonna jaoks, kiire tehnoloogiline areng ja pidevalt muutuv konkurentsiolukord toovad endaga kaasa uusi ja üha keerukamaid õigusakte, millega Teil tuleb igapäevaselt oma ettevõtte konkurentsivõime tagamiseks tegeleda.

Lisaks Eesti reeglitele tuleb silmas pidada ka Euroopa Liidu õigusaktidest ja teiste riikide praktikast tulenevaid nõudeid. Te vajate enda kõrvale kompetentset ja uuendusliku lähenemisega õigusnõustajat, kes mõistaks lisaks õigusaktidele hästi ka Teie ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna spetsiifikat.

Sõltumata Teie ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast, hindame Teie sektoripõhist olukorda ning töötame välja uuendusliku ja Teie vajadustest lähtuva lahenduse.

Meie advokaatide pikaajaline kogemus nendes valdkondades ja lai suhtlusvõrgustik võimaldavad meil nõustada nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi projekte ning toetada kliente lisaks igapäevaselt kerkivatele küsimustele ka erilist lähenemist vajavate probleemide korral.


  • Toodete ja teenuste hinnastamine
  • Lubadega (tegevusload, veeload, sagedusload jt) seonduvad küsimused
  • Tegevuse ja hindade kooskõlastamine ametkondadega
  • Märkimisväärse turujõuga ettevõtja regulatsioon
  • Õiguslikud analüüsid
  • Koolitused
  • Suhted ja menetlused seoses ametkondadega (Konkurentsiamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Euroopa Komisjon jt)
  • Vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes)
Prindi