Äriõigus

Teie ettevõte puutub äriõigusega kokku iga päev, kuna kogu ettevõtlusega seotud tegevus on õiguslikult reguleeritud. Kui soovite pakkuda omanikele, investoritele ja töötajatele kindlustunnet, on äriõigusega seonduvate praktiliste nüansside teadvustamine Teie jaoks prioriteet.

Te ei pea ise kõiki reegleid tundma – Teil on vaja enda kõrvale nõustajat, kes on huvitatud Teie ettevõtte käekäigust ja vajadustest ning kelle poole võite alati oma igapäevastes küsimustes pöörduda.

Meie advokaatidel on põhjalikud teadmised majandustegevust puudutavast regulatsioonist. Oleme nõustanud kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid kõikides äriõiguse aspektides ja omame äriõiguse valdkonnas pikaaegset kogemust.

Meid huvitab, kuidas Teie ettevõte toimib ning kuidas me saame Teid aidata äriliste eesmärkide saavutamisel.


 • Äriühingute asutamine, restruktureerimine ja lõpetamine
 • Äriühingu juhtimine, juhtorganite õigused, kohustused, vastutus, juhatuse liikmete lepingud ja muud tehingud juhtorganite liikmetega ning vaidluste pidamine juhtorgani liikmetega
 • Juhtimis- ja konsultatsioonilepingud
 • Aktsionäride ja osanike õigused ning nende teostamine
 • Aktsionäride ja osanike vahelised suhted, aktsionäride ja osanike lepingud
 • Aktsionäride vahelised konfliktid ja ummikseisud äriühingu juhtimisel
 • Äriühingu kapitali suuruse muutmine
 • Osaluste ost, müük, vahetus ja optsioonid
 • Juhtkonnapoolsed väljaostud (MBO)
 • Ühinemised, jagunemised, restruktureerimised ja ülevõtmispakkumised
 • Ettevõtte või selle osa ost ja müük
 • Ühisettevõtted ja strateegiline partnerlus
 • Ärisaladuste kaitse ja konkurentsikeeld
 • Õigusaktide (sh eelnõude) ja õiguspraktika analüüsid
 • Õiguslikud analüüsid
 • Koolitused
 • Vaidluste lahendamine, sh lepitamine ja esindamine kohtus
Prindi